Bestyrelse

Formand: Hans Majlinder

Bestyrelsesmedlem: Gitte Hansen

Bestyrelsesmedlem: Finn Olsen

Suppleant: Vacant